Friday 1.4 at 6pm: Kritiikkikahvila talk on Strukturalismin historia I by François Dosse

Dear friend of Arkadia, You are heartily invited to a Kritiikkikahvila talk on Strukturalismin historia I (Histoire du structuralisme. Tome 1 : Le champ du signe, 1991) by François Dosse on Friday 1.4 at 6pm. Anne Helle who has just translated the book into Finnish will launch the discussion. The talk will be chaired by Olli Sinivaara. Kritiikkikahvila is organized by Tutkijaliitto. www.tutkijaliitto.fi The discussion will be in Finnish.Welcome! Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fiEntrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome!Kirjaesittely:Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945-1966 on ranskalaisen semiologian, strukturalismin ja jälkistrukturalismin yleisesitys, jossa teorioita ja teoreetikoita käsitellään suhteessa Ranskan 1900-luvun tiede- ja kulttuurihistoriaan. Samalla teos kuvaa värikkäitä persoonia ja kiivaita keskusteluja tuoden näin lihaa käsiteluurangon ympärille. Historia esittelee tunnetuimpia teoreetikoita Jakobsonista ja Lévi-Straussista Lacaniin, Foucault’hon, Barthesiin ja Derridaan, mutta esiin nousee myös Suomessa vähemmän tunnettuja ranskalaisia ajattelijoita. Paitsi strukturalismin kolmea ydinaluetta – antropologiaa, kielitiedettä ja psykoanalyysia – teos käsittelee myös filosofiaa, sosiologiaa, kirjallisuudentutkimusta, taloustiedettä ja historiaa. Strukturalismi on tieteiden rajat ylittävä teoreettinen hanke, jonka päämääränä on ollut rakentaa ihmistieteitä yhdistävä yleinen merkkiteoria. Sen kultakausi oli Ranskassa 1960-luvulla, mutta suuntauksen vaikutukset näkyvät yhä selvästi nykytutkimuksessa ja tavassamme hahmottaa maailmaa. Siksi strukturalismin historian tunteminen on edelleen tärkeää, ellei välttämätöntä. FT Anna Helle on Jyväskylässä toimiva kirjallisuudentutkija ja kääntäjä. Häntä kiinnostavat ranskalainen teoria, proosakirjallisuus ja kirjallisuuden filosofia. François Dosse: Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945-1966:– the ideas of this group of French intellectuals, who propounded structuralism and poststructuralism, have had reverberations in disciplines ranging from literary theory to sociology, from anthropology to philosophy, and from history to psychoanalysis. François Dosse tells the story of structuralism from its beginnings in post-war Paris. The work of Saussure became the point of departure for a group of younger scholars, and the outcome was the birth of a movement that would come to reconfigure French intellectual life and, eventually, the intellectual life of the western world. This account discusses the interrelationship among the central currents of structuralism and situates them in context. It shows how developments in what are usually distinct fields came to exert such profound influence on each other, demonstrating how the early structuralists paved the way for later developments and for contemporary discourses. Michel Foucault, Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Derrida, Louis Althusser, Jacques Lacan PhD Anna Helle is a Jyväskylä-based literary scholar and translator. She is especially interested in French theory, prose literature and philosophy of literature. For more informationwww.tutkijaliitto.fi or tutkijaliitto@helsinki.fi.