Friday 7.12 at 6pm at New Arkadia: A talk on Kai Eriksson’s Viestinnän ajatus ja moderni aika organized by Tutkijaliitto

You are very welcome to visit us at: www.facebook.com / Arkadia International Bookshop and “like” us if indeed you do!

Dear friend of Arkadia,

You are invited to Kritiikkikahvila organized by Tutkijaliitto with Kai Eriksson on Friday 7.12 at 6pm at New Arkadia ( Nervanderinkatu 11).

Kai Eriksson
will give a talk on his newly published book: Viestinnän ajatus ja moderni aika.

www.tutkijaliitto.fi

You are warmly encouraged to join the discussion.

The talk will be in Finnish and will be chaired by Merja Hintsa.

Welcome!

Warm regards,

Ian
www.arkadiabookshop.fi

Entrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome.

Taustaa:

Viestinnän ajatus ja moderni aika tarkastelee viestinnän “modernia” historiaa ja sen kietoutumista osaksi yhteiskuntaa koskevia ajattelutapoja ja keskusteluja. Teoksessa tutkitaan sitä, miten eri viestintäjärjestelmät lennättimestä aina varhaisiin tietoverkkoihin ovat organisoineet ajatusta yhteiskunnasta ja auttaneet yhteiskunnan muokkaamisessa poliittisten tarkoitusperien mukaisesti. Se näyttää, kuinka viestintä on luonut poliittista yhtenäisyyttä ja kuinka toisaalta tietty yhtenäisyys on ollut edellytyksenä viestinnän ajattelemiselle yhteiskunnallisesti merkityksellisenä käsitteenä.

Teos jakaa viestintään liittyvän keskustelun kolmeen vaiheeseen noin 1800-luvun puolivälistä aina 1970-luvulle saakka ulottuvana ajanjaksona. Vaiheet ovat organisoituneet kulloinkin vallalla olevan viestintäteknologian päämuodon ja sen mahdollistamien yhteiskunnallisten prosessien ympärille: ne voidaan jaotella lennättimen, puhelimen ja varhaisten tietoverkkojen muodostamiin järjestelmiin. Nämä puolestaan ovat liittyneet käsityksiin ja metaforiin, joissa viestintä ja yhteiskunta on ymmärretty aluksi organismina, sitten koneena sekä lopulta itsesäätelevänä järjestelmänä. Tässä teoksessa kaikki kolme käsitystä yhteiskunnasta sijoitetaan verkostolliseen kontekstiin. Niitä ei nähdä toisistaan erillisinä ajattelumalleina, sillä niitä yhdistää kaikkien lähtökohtana oleva sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen verkostoituneisuus. Viestintä ymmärretään tässä sekä käsitteellisenä ongelmana että aineellisena järjestelmänä, ja kummankin nähdään edellyttävän ja muokkaavan toista.

Teos sijoittaa viestinnän ja siihen sisältyvien mahdollisuuksien ajattelun osaksi historiallisia ja käsitteellisiä yhteyksiään. Näin muodostuu
kuva viestinnän ontologisista ehdoista ja vaikutuksista olennaisesti historiallisena kysymyksenä.

Kirjoittaja:

Kai Eriksson
toimii vanhempana tutkijana Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut laajalti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä, ja häneltä on julkaistu myös teokset Maailma ilman ulkopuolta. Verkostot yhteiskunnallisessa ajattelussa (Gaudeamus 2009) sekä Communication in Modern Social Ordering. History and Philosophy (Continuum 2011). Eriksson on tutkinut etenkin viestinnän ja viestintäjärjestelmien ontologiaan liittyviä kysymyksiä, yhteiskunnallisen hallinnan uusia muotoja ja niiden punoutumista hallinnan politiikan muuttuviin ehtoihin, verkoston käsitettä yhteiskuntatieteessä sekä itsepalvelukonseptin
yleistymistä politiikassa ja julkisessa elämässä yleensä.

Lisätietoja Tutkijaliitosta tutkijaliitto@helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi sekä www.arkadiabookshop.fi.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

Viestinnän ajatus ja moderni aika

In his book Eriksson investigates the modern history of communication in relation to the thinking of the political
community in the United States. By illustrating the intertwining of the technological developments in communication methods and its community-building effects, the different representations of society and their political implications are examined against the development of communication systems from the telegraph, to the telephone, to computer networks. Eriksson studies not the meanings of communication and its logic as such but rather the conditions and structures that allow meanings and logic to be formulated in the first place. The book offers an original combination of historical analysis with an ontological discussion of the evolution of telecommunications in the U.S. as a
phenomenon of modern social ordering.

Kai Eriksson, PhD, is a lecturer and research fellow in the Department of Social Research at the University of Helsinki. He has published an extensive Finnish-language monograph on the ontology of networks and networked politics, Maailma ilman ulkopuolta: Verkostot yhteiskunnallisessa ajattelussa (The World without an Outside: Networks in Social Thought) ( 2009). In a recent monograph in English, Communication in Modern Social Ordering. History and Philosophy (Continuum 2011) he develops same themes than in Viestinnän ajatus ja modenri aika .