Saturday 9.3 from 2pm-4pm at Arkadia: Launch of Den omöjliga patienten by Viveca Stenius

Dear friend of Arkadia,

You are invited to the launch of Den omöjliga patienten by Viveca Stenius on Saturday 9.3 from 2pm-4pm at Arkadia (Nervanderinkatu 11).

The presentation will be mostly in Swedish, but also in Finnish and English if needed.

Welcome!

Warm regards,
Ian         
www.arkadiabookshop.fi

Bokutgivningsträff 9.3.2019 kl. 14-16 på Arkadia International Bookshop Nervandersgatan 11
Helsingfors

Viveca Stenius: Den omöjliga patienten 341 s Lätt traktering. Boken introduceras av författaren. Kostar 25 euro. Recensionsexemplar finns.

NU ÄR DEN HÄR – BOKEN SOM INTE FICK KOMMA UT!
Det är den första bok som vi känner till där en patient kritiserar psykoterapin på basis av egna svåra erfarenheter och omfattande studier. Det är mycket riskabelt för en patient att kritisera psykoterapin. De sakkunniga har alla avfärdanden redo: patienten gör motstånd mot sanningen om sig själv, patienten gör motstånd mot att bli frisk, patienten är svårartat narcissistisk, patienten ljuger och smiter och försöker försköna sin egen andel i sin olycka, patienten vägrar att ta ansvar för sitt eget liv, och så vidare.
Idag faller dessa avfärdanden på det faktum att man nu vet att ungefär hälften av alla patienter i psykoterapi får dålig eller ingen hjälp. Det blir svårt att påstå att de alla gör motstånd och ljuger och smiter.
Boken driver tesen att den medicinska psykiatrin lyckades ta över nästan hela marknaden eftersom de psykoterapeutiska skolorna inte hade och fortfarande inte har tillräckligt att komma med. Boken vill varna för den naiva övertro på psykoterapi som ofta förs fram av medicinmotståndare. Det är sant att den medicinska psykiatrin ofta är ute på svag is, men de psykoterapeutiska skolorna är tyvärr inte utan vidare så mycket bättre.

DET HAR SAGTS EN HEL DEL OM DENNA BOK
En svensk förläggare tyckte att han måste vara mycket tydlig så han skrev: ”Den här gången reagerar vi med stövelklacken.” En annan ropade på jurist. Boken innehåller ärekränkande material, menade han. En professor i psykiatri ansåg att en patient inte ska blanda sig i psykiatriska diskussioner, eftersom patienterna missförstår allting.

En annan professor i psykiatri vägrade att säga någonting alls innan författaren hade gett ett skriftligt löfte om att inte skriva om vad hen sagt. En psykiater tyckte att författarens anspråk på psykiatrin var alldeles ohemula: ”Vi är ingen tvättinrättning!”

En annan psykiater förbjöd sin syster att läsa manuskriptet eftersom det skulle göra henne ont. En terapeut konstaterade att berättelsen innehöll många viktiga tips till terapeuter. En psykoanalytiker fann boken engagerande och intressant. Två professionella lektörer jublade i kapp – oberoende av varandra. Den ena sade sig personligen känna terapeuter som borde tvingas att recitera texten nakna vid Sturemonumentet (i Uppsala) och den andra skrev att den här boken borde läsas av så många som möjligt och förundrade sig över att den inte redan hade kommit ut.

KOM OCH SE. BEDÖM SJÄLV. Boken säljs till specialpris, 25 euro.