Friday 10.9 at 6pm: Keskustelutilaisuus Gazan tilanteesta / participants: Päivi Muma, Pertti Multanen and Jamil Attin,

 Dear friend of Arkadia, Your are heartily welcome to a talk on life in Gaza on Friday 10.9 at 6pm. The guests are Finn Church Aid expert, psychotherapist Päivi Muma, docent Pertti Multanen and Jamil Attin, leader of the Gaza Mind and Body Medicine Center. The talk is organized by the Finnish Arab Friendship Association and will be in Finnish, questions can also be asked in English. www.kaapeli/akys You are invited and firmly encouraged to join the discussion and voice your opinion. Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi Entrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be welcome. Text by the Finnish Arab Friendship Association:Tarvitseeko Gaza perunalastuja ja coca colaa? Miksi Israel ei salli rakennustarvikkeiden vientiä Gazaan? Miten saarto vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen? Mikä on Hamasin rooli? Keskustelutilaisuus Gazan tilanteesta   Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan! Alustajina kirkon ulkomaanavun erityisasiantuntija, psykoterapeutti Päivi Muma ja Lähi-idän asiantuntija, dosentti Pertti Multanen. Heidän lisäkseen saamme vieraaksemme Jamil Attin, Gazan Mind and Body Medicine Centerin johtajan, joka toimi Päivi Muman työparina 2009 ja tulee Suomeen Kirkon ulkolmaanavun kutsumana. (Jamilin tulo riippuu Rafan rajan aukioloajoista, mutta viisumi hänelle on jo myönnetty). Päivi Muma on hiljattain palannut Gazasta. Hän on psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, johtamisen ja kriisityön kysymyksiin perehtynyt terveystieteen maisteri. Gazassa Muman vetämiin koulutuksiin osallistui 17 gazalaista sairaanhoitajaa, sosiaalityöntekijää ja psykologian alan ammattilaista. Heistä on koulutettu ohjaajia, jotka vievät työpaikoilleen oppimiaan menetelmiä psyykkisestä ensiavusta, psykososiaalisesta työstä ja lasten henkisen kehityksen edistämisestä. Kirkon ulkomaanavun järjestämään jälkipuintiin tammikuun sodan jälkeen osallistui 120 henkilökunnan jäsentä viidestä eri organisaatiosta. Dosentti Pertti Multanen, johtava Lähi-idän ja arabimaiden historian, kansainvälisten suhteiden historian ja yleisten kehitysmaakysymysten asiantuntija pohdiskelee kanssamme mm. Hamasin roolia Lähi-idän konfliktissa. Multanen on myös erityisasiantuntija Etelä ? Pohjoinen problematiikassa. Tilaisuus on ilmainen. Järjestää Arabikansojen Ystävyysseura ry Discussion on real life in Gaza Does Gaza need chips and Coca Cola? Why doesn’t Israel allow building materials to be transported to Gaza? What are the influences of the blockade on the mental health? …What is the role of Hamas? Opening speakers will be Finn Church Aid expert, psychotherapist Päivi Muma ja Middle East expert, docent Pertti Multanen. Other visitor will be Jamil Attin, leader of Gaza Mind and Body Medicine Center, who was working together with Päivi Muma in 2009. Jamil is invited to Finland by Finn Church Aid (FCA) and although his visa is in order his participation depends on opening hours of Rafa border . Päivi Muma has recently returned home from Gaza. She is psychiatric nurse, psychotherapist and master of health science specialized in leadership and crisis treatment. In Gaza she has conducted training to 17 Gazan nurses, social workers and professionals in psychology. Their role is to serve as tutors in psychical first aid, psychosocial help and furtherance of children’s mental health. The FCA organized after-care of January war had 120 participants from five different organizations. Docent Pertti Multanen, the leading specialist in history of Middle East and Arab countries, history of international relationships and general topics of developing countries will join us in debate on role of Hamas in the Middle East conflict. Multanen is expert also in problematics between South and North.