Jyrki Hakapää will talk of bookshops in Finland (1740-1860) on Wednesday 18.2 at 18:00

Dear friend of Arkadia,

 

The bookshop is extremely pleased to welcome Jyrki Hakapää on Wednesday 18.2 at 18:00. He has written a most interesting thesis on bookshops in Finland between 1740-1860 and has kindly accepted to talk about it at Arkadia. You are welcome to join us!

 

Warm regards,

 

Ian

 

Important Note:

         Entrance is free and green tea will be served.

         The talk will be conducted in Finnish but questions can be asked in English

 

 

Jyrki Hakapää: Kirjan tie lukijalle. Kirjakauppojen vakiintuminen  Suomessa 1740–1860

 

Jyrki Hakapään teos Kirjan tie lukijalle keskittyy kirjakauppojen 

historiaan Suomessa 1700- luvun lopun Turun ensimmäisistä 

kirjakaupoista Suomen kustannusyhdistyksen perustamiseen 1858. Se on 

esitys nykyaikaisten kirjamarkkinoiden synnystä ja vakiintumisesta 

Suomessa. Teos lähestyy kirjallista elämää kirjojen tuottamisen, 

välittämisen ja vastaanoton muodostaman kokonaisuuden kautta. 

Kirja-alaa käsitellään kolmen teeman avulla: miksi ja miten 

kirjakaupat muodostivat keskeisen myyntiverkoston, miten 

kirjallisuuden ja kirjanmyynnin kosmopoliittinen luonne vertautui 

kansalliskulttuurin nousuun ja miten 1800-luvun alun oloissa 

kirjakaupan kaupallinen ja kulttuurillinen toiminta sovitettiin 

toisiinsa.

 

Teos osoittaa, miten Suomen paikallisten kirjamarkkinoiden synty 

perustuu ulkomaisen kirjatuotannon myynnille, niukkoihin 

marginaaleihin pakotettujen kaupallisten näkökohtien hyväksymiselle 

sekä hyvinkin idealistiselle kulttuuritoimien arvostukselle. 

Kirjakauppojen historia Suomessa kertoo myös toiminnan sovittamisesta 

aikakauden sosiaalisiin ja poliittisiin olosuhteisiin sekä kirjallisen 

elämän mahdollisuuksista toimia yhteyksiltään ja lukijakunniltaan 

hyvin hajanaisessa suuriruhtinaskunnassa.

 

Jyrki Hakapää on Helsingin yliopistolla työskentelevä 

historiantutkija, joka on erikoistunut kirjallisen kulttuurin 

historiaan. Helsingin yliopiston lisäksi hän on opiskellut myös 

Université de la Sorbonnessa (Paris IV) ja Humboldt-Universität zu 

Berlinissä. Kirjan tie lukijalle on hänen keväällä 2008 julkaistu 

väitöskirjansa.

 

Kirjan tie lukijalle – kustantajan esittely: http://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=1944