Monday 12.4 at 6pm: Talousmetafysiikan kritiikkiä by Jakke Holvas

Dear friend of Arkadia, You are warmly welcome to Kritiikkikahvila, organized by Tutkijaliitto, on Monday 12.4. at 6pm. Jakke Holvas will offer a talk on his book Talousmetafysiikan kritiikkiä. The ensuing discussion will be chaired by Olli Sinivaara. http://fi.wikipedia.org/wiki/Jakke_Holvas http://fi.wikipedia.org/wiki/Olli_Sinivaara The talk will be in Finnish. You are heartily encouraged to join the debate. Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi – Entrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be welcome. – The bookshop is on facebook (Ian Bourgeot’s account). Kirjaesittely: Modernilla ajalla asioita arvotetaan ja käsitteellistetään talouden termein. Talousmetafysiikan kritiikissä tehdään jakolinja talous/ei-talous, jonka tarkoituksena on avata uusi näkökulma filosofisiin ja yhteiskuntateoreettisiin keskusteluihin. Tutkimuksessa kritiikin kohteina ovat kapitalismi ja kristillisyys, koska kristillinen moraali nojaa taloudellisiin arvoihin. Taloudellisuus voidaan haastaa pakanallisilla vastavuoroisuuden säännöillä, sidoksilla ja luottamuksella. Vastalääkkeenä taloudellisille arvoille tarjotaan myös länsimaisen etiikan arkaaista ydinmehua. Sen ainesosia ovat arvokkuus, suurisieluisuus, häveliäisyys ja kohteliaisuus. Talousmetafysiikan kritiikissä tutkitaan filosofian klassikoita, erityisesti Aristotelesta, Platonia ja Friedrich Nietzscheä, mutta myös sosiologis-antropologisen vaihdon teoreetikkoja, Marcel Maussia ja Jean Baudrillardia. Presentation of the book: In the modern era everything is valued in economical terms. In his book Talousmetafysiikan kritiikkiä Jakke Holvas proposes the distribution economy/non-economy in order to open up a new perspective in the discussion in the fields of philosophy and social theory. He is critical of capitalism and Christianity, because Christian morality is based on economic values. The Economic thinking can be challenged by the rules, bonds and trust of pagan reciprocity. As a remedy to the economic values the book offers the archaic core of western ethics. Its elements are dignity, magnanimity, modesty and politeness. Talousmetafysiikan kritiikkiä studies the classics of philosophy, particularly Aristotle, Plato and Friedrich Nietzsche, but also the theoreticians of social-anthropological exchange, Marcel Mauss and Jean Baudrillard. Jakke Holvas is a radio journalist at Finnish broadcasting corporation and a researcher (PhD). He has published several books, for example Odotustila. Pamfletti uudesta työstä (2005), Arvon sanat. Spekulointia talouskäsitteillä (2002) and Ei voisi vähempää kiinnostaa. Nuoruuden filosofia (1997). He has also published texts in Helsingin Sanomat, Yliopistolehti and Nuori Voima. Jakke Holvas on Yleisradion toimittaja ja tutkija (FT), joka on julkaissut muun muassa kirjat Odotustila. Pamfletti uudesta työstä (2005), Arvon sanat. Spekulointia talouskäsitteillä (2002) sekä Ei voisi vähempää kiinnostaa. Nuoruuden filosofia (1997). Hän on myös kirjoittanut useita tekstejä Helsingin Sanomiin, Yliopistolehteen ja Nuoreen Voimaan.