Monday 19.8 at 6pm at Arkadia: Keskustelu Pirkko Siltalan kirjasta ‘Vanhuus’ – keskustelemassa kirjan tekijä ja Katriina Järvinen

You are very welcome to visit us at:www.facebook.com / Arkadia International Bookshop and “like” us if indeed you do!

Dear friend of Arkadia,

You are invited to a discussion on Pirkko Siltala’s book ‘Vanhuus. Elämä haluaa tulla eletyksi’ (Kirjapaja 2013) on Monday 19.8 at 6pm at Arkadia (Nervanderinkatu 11).

Pirkko Siltala’s new book discusses questions of old age from different psychological and societal points of view. What is it like to grow old? What challenges dos it present to us? Has growing old become taboo in our society?

Pirkko Siltala is a psychotherapist, psychoanalyst and a Licentiate in Philosophy. She will be interviewed by Katriina Järvinen.

The discussion will be in Finnish but questions can also be asked in English and Swedish.

Welcome!

Warm regards,

Ian
www.arkadiabookshop.fi

Entrance is free but a donation of €3 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome.

Olemme jokainen matkalla kohti vanhuutta

Pirkko Siltalan teos Vanhuus tarkastelee vanhuutta yksilön elämänvaiheena.Teoksessa pohditaan: Millaista on olla vanha? Mihin vanhuus meitä haastaa? Ovatko heikkous ja voimien väheneminen yhteiskunnassamme häpeä? Vanhuutta lähestytään helposti erilaisin stereotyyppisin määritelmin ja vanhuksia kohdellaan yhtenäisenä massana, vaikka vanhuus on aina yksilöllinen kokemus ja kukin vanhenee omalla ainutlaatuisella tavallaan.

”Jokainen vanhenee itse ja luo vanhuudelle omat merkityksensä. Vanhuus sisältää ja sallii erilaisia vaihtoehtoja ja muunnelmia. Toisaalta myös
yhteiskunta, kulttuuri ja ajan elämä luonnehtivat ja määrittelevät vanhuutta”,
Siltala kirjoittaa.Vanhuuden viisaus nousee elämän mielen ja tarkoituksen löytämisestä. Suuri inhimillinen kysymys yhteiskunnassamme on: kuinka kohtaamme vanhan ihmisen, kuinka sallimme hänen olla vanha?

Pirkko Siltala
on psykoterapeutti, psykoanalyytikko ja filosofian lisensiaatti. Hän on kirjoituksissaan tarkastellut mm. masennuksen, luovuuden ja ruumiillisuuden kysymyksiä. Hän on julkaissut useita teoksia, mm. kirjan Nainen ja masennus (2006).

Pirkko Siltala: Vanhuus. Elämä haluaa tulla eletyksi. 156 s. Kl 14.62 Kirjapaja 2013. ISBN 978-952-247-433-9
Lisätietoja: Pirkko Siltala, pirkko.siltala@gmail.com tai Kirjapaja / Marja-Liisa Saraste, marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi.