Monday 7.10 at 5pm: Kritiikkikahvila talk and short recital on Muusikon kumousliikkeet. Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä by Laura Wahlfors

You are very welcome to visit us at: www.facebook.com / Arkadia International Bookshop and “like” us if indeed you do!

Dear friend of Arkadia,

You are heartily invited by to a Kritiikkikahvila talk and short recital (organized by Tutkijaliitto) on Muusikon kumousliikkeet. Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä by Laura Wahlfors on Monday 7.10 at 5pm at Arkadia (Nervanderinkatu 11)

Laura Wahlfors
will not only kindly discuss her book but also perform some pieces by Schumann and Debussy on the piano.

The talk will take place in Finnish and be chaired by Tanja Tiekso

Welcome!

Warm regards,

Ian
www.arkadiabookshop.fi

Entrance is free but a donation of €3 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome.

Tutkijaliiton Kritiikkikahvila: Muusikon kumousliikkeitä maanantaina 7.10 klo 17.00 Arkadiassa.Vieraana
kirjallisuudentutkija ja pianisti MuT Laura Wahlfors.

Kritiikkikahvilassa keskustellaan Wahlforsin tuoreesta tutkimuksesta Muusikon kumousliikkeet: Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä (Tutkijaliitto 2013). Ohjelmassa on myös elävää musiikkia mm. Robert Schumannin pianosarjasta Kreisleriana Wahlforsin esittämänä.

Wahlforsia haastattelee ja tilaisuuden puheenjohtajana toimii musiikintutkija Tanja Tiekso.

Taustaa:
Mitä muusikko musisoidessaan tekee? Mitä sisältyy elävän äänen kuunteluun? Miten ääni muodostaa merkitystä? Kirjassa tarkastellaan musiikkia eettisesti kumouksellisena käytäntönä: tapana elää mielekästä elämää työstämällä oman ainutkertaisuuden suhdetta jaettuihin
merkityksiin. Lähtökohtana on Julia Kristevan ja Roland Barthesin filosofinen käsitys taiteesta tällaisena etiikan käytäntönä, erityisesti Kristevan ajatus intiimistä kumousliikkeestä.


Kristevan ja Barthesin prosessinomainen käsitys taiteesta haastaa näköaistin hallintaan perustuvaa metafysiikan traditiota ja tuo ääntä ja ruumiillisuutta filosofiaan. Intiimissä kumousliikkeessä korostuu feminiinisen arvo mahdollisuuksien alueena sekä sellainen “naisen työ”, jota länsimaisen taidemusiikin tutkimusta pitkään hallinneen järki-, mieli- ja teoskeskeisen paradigman piirissä on väheksytty.

Kirja jäsentää musiikin ja kirjallisuuden, kielen ja äänen suhteita uusilla tavoilla, jotka haastavat myös Barthesin ja Kristevan omien musiikkikäsitysten lukkiutuneet asetelmat. Muusikon kumousliikkeet tuo esiin musiikin mahdollisuuksia jäykkien kategorisointien vastustamiseen sekä esimerkiksi liikkuvaisten sukupuolisten ja seksuaalisten identiteettien rakentamiseen ja toteuttamiseen. Muusikko näyttäytyy siinä leikkisänä ja kapinallisena queer-subjektina, joka toteuttaa liikkuvaisia identiteettejä musiikin käytännöissä.

Laura Wahlfors on musiikin tohtori, kirjallisuudentutkija ja pianisti.Tanja Tiekso on musiikintutkija.

Lisätietoja Tutkijaliitosta tutkijaliitto@helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi sekä www.arkadiabookshop.fi.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan!

Laura Wahlfors

In her book Wahlfors investigates music as an ethically revolutionary practice: as a way of living a meaningful life by processing one’s singularity in relation to shared meanings. The study is based on the philosophical notion of art as such an ethical practice found in the works of Julia Kristeva and Roland Barthes, particularly on Kristeva’s idea of “intimate revolt” (la révolte intime).

Laura Wahlfors
, DMus, is a literary scholar and pianist.
Tanja Tiekso is a musicologist from University of Helsinki.