Monday 8.11 at 6pm: Uskonto ja fantasia – vuoropuhelu with Petri Tikka and Esko Miettinen

 Invitation Dear Friend of Arkadia, You are warmly welcome to a talk by Petri Tikka (b. 1986) and Esko Miettinen (b. 1947) on Monday 8.11 at 6pm. They will discuss the connection between religion and fantasy. Tikka will also sing some of his songs related to the works of J.R.R. Tolkien. Themes such as good and evil, death, eternity and salvation are inherent in both fantasy books and religion. Why does the popularity of fantasy continue, while attendance and membership in churches seem to be waning? Could there be a fruitful dialogue between culture and church based on the themes? The talk will be held in Finnish but questions may be asked in English. Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fiEntrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be very welcome. Petri Tikka ja Esko Miettinen ovat teologeja, jotka ovat tutkineet uskonnon ja fantasian suhdetta. Hyvä ja paha, kuolema, ikuisuus ja pelastus ovat uskolle ja fantasiakirjallisuudelle yhteisiä aiheita. Kuitenkin fantasian suosio pysyy tasaisena, kun taas kirkkoon kuuluminen on yhä epävarmempaa. Saataisiinko yhteyden avulla aikaan hedelmällistä vuoropuhelua kulttuurin ja kirkon välille? Fantasia hahmottaa maailmaa tarinoiden kautta, myyttisesti. Se ei ole pakoa todellisuudesta, vaan protesti yksitoikkoista hyöty- ja järkiajattelua vastaan. Miettisen mukaan fantasian maa-ilmankuvan voi määritellä neljällä piirteellä: kaipuu menneisyyteen, hyvän ja pahan taistelu, eettisten kysymysten pohdinta ja vaihtoehtomaailmat. Jo nämä kysymykset tuovat mieleen uskonnon, ainakin Raamatun kertomusten todellisuuden. Nykyajan kirkollisuus on kuitenkin usein varsin ympäripyöreää. Eettisiin kysymyksiin ei oteta kantaa, pahasta tuskin puhutaan, menneisyydestä ja tuonpuoleisesta vaietaan. Voisiko kirkko löytää itsensä uudelleen ottamalla huomioon fantasian haasteen? Aluksi Miettinen ja Tikka keskustelevat aiheesta, sitten on yleisökysymysten ja -keskustelun aika. Keskustelun lisäksi Tikka laulaa tilaisuudessa Tolkienin tuotantoon perustuvia laulujaan. Esko Miettinen on toimittaja, joka on kirjoittanut kaksi kirjaa fantasian maailmankatsomuk-sellisista teemoista. Velhot, örkit, sankarit: Johdatus fantasian maailmaan (2004) käsittelee fantasian filosofiaa. Velhon uskontunnustus: Raamattu ja fantasiakulttuuri kohtaavat (2008) ottaa esille fantasian ja uskonnon elimellisen yhteyden. Petri Tikka on kirjoittanut gradunsa aiheesta “Eru Ilúvatar: Jumala J.R.R. Tolkienin legenda-riumissa(www.petritikka.com/gradu.pdf). Hän harrastaa laulamista ja on johtavia Tolkienin keksimän, suomeen perustuvan quenyan kielen asiantuntijoita. Tikka on tällä hetkellä ehdok-kaana Töölön seurakuntavaaleissa. Esko Miettinen is a theologian and a reporter, who has written two books on the ideological themes in imaginative fiction. Velhot, örkit, sankarit: Johdatus fantasian maailmaan (2004) is an introduction to the philosophical aspects of fantasy literature. Velhon uskontun-nustus: Raamattu ja fantasiakulttuuri kohtaavat (2008) inquires into the natural connection between fantasy and religion. Petri Tikka has written his Master’s Thesis on “Eru Ilúvatar: God in the Legendarium of J.R.R. Tolkien” (in Finnish, with English summary: www.petritikka.com/gradu.pdf). He is an amateur singer, and is one of the leading experts in Quenya, a language invented by Tolkien based on Finnish. At the moment, Tikka is a candidate in the Lutheran parish elections of Töölö, Helsinki.