Monday 9.5 at 6pm: “Salt Water and Sweet Champagne” by director Erik Saanila and producer Jan-Ole Nordlin

Dear friend of Arkadia, You are invited to “Salt Water and Sweet Champagne” by director Erik Saanila and producer Jan-Ole Nordlin on Monday 9.5 at 6pm. They will present and explain the makings of the FST5 weekly TV programme Vrakfeber. Vrakfeber is about the numerous shipwrecks in Baltic Sea, especially between Sweden and Finland. The wrecks are from the 16t century to the early 20th century www.vrakfeber.fi www.patka.fi www.firstframe.fi The talk will be in Swedish but questions can be asked in Finnish and English as well. It’s simply fascinating, welcome! Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi Entrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be very welcome. VRAKFEBER, 8 nya avsnitt från och med 8 maj på FST5 Vi vill upplysa er om att den andra säsongen av TV-serien Vrakfeber börjar alldeles snart. Den första serien fick ett gott mottagande och FST5 ville ha 8 nya ½ timme långa avsnitt. Dessa sänds nu under våren 2011 med start den 8. maj kl 19.00. Vrakfeber är ett program som gillas av alla, oberoende av ålder. Det vågar jag påstå på basen av den respons jag har fått av alla de som tagit kontakt efter att de sett den förra säsongen. Den nya säsongen är inte en kopia av den förra utan blir ganska annorlunda. Upplägget har ändrats så att vi nu i de nya avsnitten mestadels befinner oss på vårt eget dykfartyg Calypso. Några inserter och personporträtt har vi knappt alls i denna säsong. Men trots ändringar i programmet så är nog det mesta som förr. Bildspråket är filmatiskt. Vi använder oss av kamerakranar, dollyn och den senaste inbandnings tekniken både på land, i luften och under vatten. Förutom information om vrak och dykning ger programmen tittarna en medvetenhet om vår skärgård, om livet ute bland kobbar och skär och om hur det har ändrats med åren. Som programledare fungerar Jan-Ole Nordlin som nu också är med i verksamheten under ytan. Den nya serien Vrakfeberprogram följer med Calypsos färd längs den gamla sjövägen från Helsingfors till Stockholm. Under färden dyker vi ner på intressanta vrak och berättar om deras historia. Vi berättar om intressanta hamnplatser, om lotsningen och navigeringen i dessa grunda och steniga vatten som blivit många fartygs öde. Programmets hemsida hittar du på www.vrakfeber.fi . Den nya seriens sidor öpnas inom kort. Dessutom har YLE/FST5 sina egna sidor för programmet. På dessa sidor får du en uppfattning om programmets stil, utformning och innehåll. Om du är intresserad av en DVD innehållande den nya Vrakfeber- serien eller den förra säsongen kan du beställa en sådan via vår hemsida eller genom att kontakta mig på janne@patka.fi Vi garanterar än en gång många spännande och bildsköna TV-upplevelser Med vänliga hälsningar Jan-Ole Nordlin Oy Pätkäproductions Ab Telefon: 0500-330666