Professor Päikki Priha and Tuomas Sopanen will make a presentation on Ryijy (Finnish rugs) on Wednesday 8.4 at 18:00

 

Dear Friend of Arkadia,

You are very welcome to attend the presentation on Ryijy (Finnish rugs) by Professor Päikki Priha and Tuomas Sopanen at the bookshop on Wednesday 8.4 at 18:00!

The event will be in Finnish but questions may be asked in English too. The book by Professor Päikki Priha and Tuomas Sopanen is available in Finnish and in English.

Warm regards,

Ian

Important Note:

        Entrance is free and green tea will be served

Keskustelua ja kuvia ryijyistä ja Ryijy elää-kirjasta

Professorit Päikki Priha ja Tuomas Sopanen

   Keskustelussa on tarkoitus käsitellä suomalaista ryijyä ja kertoa Tuomas Sopasen n. 250 ryijyä sisältävän kokoelman karttumisesta ja Ryijy elää-kirjan tekemisestä. Kirjassa kuvataan suomalaisen ryijyn historia keskiajalta nykypäivään ja siinä on kuvat ja kuvaukset n. 200 ryijystä, vuosilta 1788-2008. (Tekstit: FM Leena Willberg, kuvat: Kari Jämsén, suunnittelu: graafikko Irmeli Ilmanen) Kirja sai Suomen Taideyhdistyksen vuoden 2008 kirjapalkinnon.

   Keskustelun yhteydessä näytetään myös kuvia kokoelman ryijyistä.

Suomalaisen ryijyn historiasta

   Ryijyt ovat ehkä tyypillisimmin suomalainen kansantaidemuoto. Ne ovat alun perin viikinkien veneissään käyttämiä peittoja, jotka pian siirtyivät sänkyihinkin. Niiden status nousi kovasti, kun niitä alettiin koristella ja käyttää vihkitilaisuuksissa. Kun suomalaiset kansannaiset käyttivät luovuuttaan, tuloksena oli upeita tekstiilejä. 1800-luvun lopulla ryijyperinteeseen tuli vieraita vaikutteita ja usein mallit otettiin ulkomaisista koruompelumallikirjoista.

   Ryijy uudistui kokonaan 1900-luvun alussa, kun ensin Akseli Gallen-Kallela, sitten muutkin taiteilijat, suunnittelivat kansanomaisesta tyypistä täysin poikkeavia ryijyjä. 1920-luvulla. Kun U.T. Sireliuksen kirja Suomen ryijyt ilmestyi vuonna 1924, Suomessa alkoi valtava ryijyinnostus. Kirjan kansanomaisia ryijymalleja alettiin valmistaa kopioina, joista tuli erittäin suosittuja. Samaan aikaan monet tekstiilitaiteilijat alkoivat suunnitella uusia, funkis-tyylisiä ryijyjä.

    Suomalaisesta ryijystä kehittyi upeaa kansainvälisesti arvostettua taidetta erityisesti Eva Brummerin ja Uhra Simberg-Ehrströmin ansiosta. Tämä taideryijyn kehitys jatkuu edelleen ja ryijy on pysynyt elävänä, koska se on seurannut aikaansa ja muuttunut ajan mukana.

Päikki Priha

Päikki Priha on opiskellut Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen osastolla ja valmistunut sieltä taiteen tohtoriksi. Hänen nykyinen virkansa on tekstiili- ja vaatesuunnittelualan tutkimuksen ja jatkokoulutuksen professori. Hän on mm. suunnitellut tekstiilejä julkisiin tiloihin, pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyjä ja kirjoittanut paljon tekstiilitaiteesta.

Tuomas Sopanen

Tuomas Sopanen on koulutukseltaan kasvifysiologi. Viimeiset 13 työvuottaan hän oli Joensuun yliopiston kasvitieteen professorina. Hän jättäytyi virastaan vuoden 2003 lopussa ja on sen jälkeen käyttänyt suuren osan aikaansa ryijyjen parissa.