Psykoanalyysi ja ajan henki by Jussi Kotkavirta on Thursday 28.1 at 6pm

Dear friend of Arkadia, You are welcome to a lecture by Jussi Kotkavirta, professor of Philosophy at Jyväskylä University, on Thursday 28.1 at 6pm. The topic of the presentation is the following: “On psychoanalysis and Zeitgeist. What does the untimeliness of psychoanalysis tell about our time?” Important: The talk is open to everyone and will be in Finnish. Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi – Entrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be extremely welcome. Psykoanalyysi ja ajan henki Psykoanalyysi istuu perin huonosti nykyaikaan. Se ei ole ajan hengen mukainen tapa selittää ja hoitaa mielen ongelmia. Tästä havainnosta tuskin kukaan on eri täysin mieltä, vaikka ilmiötä voidaan ymmärtää, selittää ja arvottaa hyvinkin eri tavoin. Psykoanalyysin asema mielenterveysalan kokonaisuudessa on heikentynyt nopeasti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Psykoanalyyttinen tai yleisemmin psykodynaaminen ajattelu ei enää kuulu psykiatrien toimenkuvaan. Samaan aikaan psykoterapioiden on kenttä on nopeasti monimuotoistunut ja psykoanalyysi menettänyt kentällä asemiaan. Pohdin alustuksessani ajan henkeen kuuluvia yleisiä ominaispiirteitä, jotka selittävät tai ainakin tekevät ymmärrettäväksi psykoanalyysin epäajanmukaisuutta. Tällaisia ovat yleinen kiire ja elämisen rytmin nopeutuminen; taloudellisten arvojen ja arviointiperusteiden yhä hallitsevampi asema; biologisen ihmiskäsityksen vahvistuminen ja taipumus väheksyä psyykkisiä tekijöitä; psyykkisten ongelmien ymmärtämisen syrjäytyminen niiden hallinnoinnin tieltä; yksilöllisyyden heikkeneminen ja mediakulttuurissa elävien kollektiivisten psyykkisten rakenteiden voimistuminen. Kokoavasti voi sanoa, että psykoanalyysin tarjoama mahdollisuus syventyä analyytikon avustuksella kaikessa rauhassa omaan psyykkiseen todellisuuteen ja yksilölliseen merkitysmaailmaan vaikuttaa nykyajassa yhä vähemmän itsestään selvältä. Alustuksessani pohdin ensisijaisesti sitä, mitä tämä kaikki kertoo nykyajasta ja sen hengestä. Jussi Kotkavirta Filosofian professori (Jyväskylän yliopisto) Estetiikan dosentti (Helsingin yliopisto) Psykoanalyytikkokandidaatti (IPA) Psychoanalysis and Zeitgeist Especially as a method of treating psychic problems, as a form therapy, psychoanalysis looks for many people old-fashioned and unattractive. It seems to be out of the time. Medicaments and other forms of therapy are dominating psychiatric and psychotherapeutic interventions. The situation has drastically changed in two decades, and not only in Finland. By focusing on the causes and reasons for this general trend one may understand more generally something important about the present Zeitgeist. This is at least what I hope to do in my talk. My claim is that the present Zeitgeist is characterised by a number phenomena that tend to exclude psychoanalysis. Among them are general shortage of time; monopoly of economic values; biologism and disregard of psychic factors; administration of psychic problems instead of understanding and sharing them; weakening of genuine individuality and strengthening of collective media driven psychic structures. For a suffering individual psychoanalysis means a possibility to focus with the help of the analyst and without any external goals or time limits on her own psychic reality and personal life history. In out present time such a possibility has lost much of its plausibility and attraction.