Saturday 2.6 at 4pm: ‘Voices of autism and Asperger syndrome’, a talk on the autistic spectrum by Heta Pukki,

Dear friend of Arkadia,

You are invited to ‘Voices of autism and Asperger syndrome’, a talk on the autistic spectrum by Heta Pukki, an educator and publisher in the field of Autism, on Saturday 2.6 at 4pm.

She will present two books she has published: “Women from Another Planet: Our Lives in the Universe of Autism“, (Finnish version “Naisia joltain muulta planeetalta: Kertomuksia elämästämmä autismin universumissa“) by autistic women from several countries and “Aspergers syndrom och liknande autismtillstånd hos vuxna – Grundboken” (Finnish version “Aspergerin oireyhtymä ja samankaltaiset autistiset piirteistöt aikuisiässä – perustieto“) by Torbjörn Andersson.

The talk will be in English and Finnish. Welcome!

Warm regards,

Ian www.arkadiabookshop.fi

-Entrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome.

Autismin kirjon oma ääni: Kahden käännösteoksen esittely”

“Kutsumme teidät seuraamaan autismin kirjon ihmisten kokemuksia käsittelevää kirjaesittelyä lauantaina 2.6. klo 16, puhujana Heta Pukki, autismialan kouluttaja ja julkaisija.

Hän esittelee kaksi kirjaa, joista hän on julkaissut suomenkieliset käännökset. “Naisia joltain muulta planeetalta: Kertomuksia elämästämme autismin universumissa” sisältää autismin kirjon naisten kirjoituksia useista maista. “Aspergerin oireyhtymä ja samankaltaiset autistiset piirteistöt aikuisiässä – perustieto” on ruotsalaisen Torbjörn Anderssonin kirjoittama.

Esittely pidetään sekä suomeksi että englanniksi.

Kirjat tarjoavat tavanomaisesta poikkeavia näkökulmia piirteisiin, joita usein kuvataan pelkästään vammaisuutena tai “mystisinä häiriöinä”. Näissä kirjoissa autismin kirjon ihmiset näyttäytyvät yhteiskunnan ilmiöitä ja normaaliuden illuusiota teräväsilmäisesti tarkastelevina toimijoina. He määrittelevät omaa identiteettiään vähemmistönä, kohtaavat haasteitaan omista lähtökohdistaan, syväluotaavat omaa kokemusmaailmaansa, ja kritisoivat epäröimättä sekä liiallista medikalisointia että vääränlaisia yrityksiä auttaa.

Autismin kirjon aikuisten, heidän perheidensä ja tukijoidensa lisäksi tilaisuus sopii kaikille, joita kiinnostavat vähemmistöjen oikeudet ja neurokognitiivisten erityisryhmien asema yhteiskunnassa.”

Women from Another Planet: Our Lives in the Universe of Autism“, (Finnish version “Naisia joltain muulta planeetalta: Kertomuksia elämästämmä autismin universumissa”) shows its writers as thinking, feeling, individuals, each with their unique personalities, beliefs and circumstances. This is in contrast to clinical literature where such people are reduced to their common denominators and presented as examples of a “mysterious disorder”. The book is aimed at all readers interested in societal issues, equality, and the rights of minorities. As one of the writers puts it: “We are part of the ground swell of what I want to call Neurological Liberation. It is my hope that this book will begin the task of adding a further intersection to the current framework of gender, class, ethnicity, race, sexual orientation, age, and disability. I hope it will add neurological difference to the existing set of social variables.”

The second book, “Aspergers syndrom och liknande autismtillstånd hos vuxna – Grundboken” (Finnish version “Aspergerin oireyhtymä ja samankaltaiset autistiset piirteistöt aikuisiässä – perustieto”) is written by Torbjörn Andersson, a Swedish man with the Asperger syndrome diagnosis. It describes common strengths and challenges in people on the autistic spectrum, focusing on those who can live independently and seek employment. Torbjörn writes with a practical and realistic approach, based on having met hundreds of such people over the years, becoming a successful entrepreneur, and employing other people with AS and other neuropsychiatric diagnoses. This book will interest families of people with autistic spectrum diagnoses, and professionals who come in contact with them as teachers, supporters or employers.