Saturday 28.10. at 3pm at Arkadia: Sokratisk dialog – filosofera tillsammans!

You are most welcome to visit us at www.facebook / Arkadia International Bookshop and “like” us if indeed you do!


Dear friend of Arkadia,

You are invited to Sokratisk dialog – filosofera tillsammans! On Saturday 28.10. at 3pm at Arkadia (Nervanderinkatu 11) 

I en sokratisk dialog diskuteras vardagslivets filosofiska frågor under ledning av en facilitator på ett sätt som inte förutsätter förkunskaper i filosofi. Vanligen handlar det om innebörden av ett begrepp eller ett fenomen gruppen vill komma underfund med, till exempel lycka, kärlek, respekt, mod, inspiration eller hem. Diskussionen utgår alltid från deltagarnas egna erfarenheter.

I ett filosofiskt samtal engageras deltagarnas tänkande utan förutfattade meningar och stöd av yttre auktoriteter. Det handlar om att tänka tillsammans, inte om att debattera utgående från redan fastslagna positioner. En ideal gruppstorlek för en Sokratisk dialog är 8-12 person. Kom med och tänk tillsammans!

Welcome!

Warm regards,

Ian
www.arkadiabookshop.fi