Thursday 18.3 at 6pm: Jacques Rancière: Erimielisyys. Politiikka ja filosofia by Heikki Kujansivu

Dear friend of Arkadia, You are warmly welcome to Kritiikkikahvila, organized by Tutkijaliitto, on Thursday 18.3 at 6pm. Heikki Kujansivu will offer a talk on Erimielisyys. Politiikka ja filosofia by Jean-Luc Rancière, a book he recently translated into Finnish. The ensuing discussion will be chaired by Olli Sinivaara. www.tutkijaliitto.fi Note: The language will be Finnish. Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi – Entrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be welcome. Jacques Rancière (born 1940) is a French philosopher and Emeritus Professor of Philosophy at the University of Paris (St. Denis). He is one of the foremost figures in Continental thought in the fields of political philosophy and aesthetic theory. Heikki Kujansivu, PhD, is a researcher in Comparative Literature/Philosophy and a translator. His research interests include contemporary European philosophy, contemporary literature, and literary theory. He has published articles on various topics and translated Paul Ricoeur, Slavoj Zizek, and Maurice Blanchot. Ranskalainen filosofi Jacques Rancière on merkittävimpiä eurooppalaisia nykyesteetikkoja ja politiikan filosofeja. Hänen tuotantonsa on etenkin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana herättänyt voimakasta kansainvälistä kiinnostusta ja sitä on käännetty monille kielille. Politiikan filosofisessa pääteoksessaan Erimielisyys Rancière esittää filosofisen näkemyksensä politiikan luonteesta sekä analyysin Euroopan poliittisesta nykyilmastosta. Teos alkaa provokatiivisella kysymyksellä: ”Onko poliittista filosofiaa olemassa?” Kysymys johdattaa poliittisen filosofian klassikoiden kriittiseen tulkintaan, jonka pohjalta Rancière esittää oman näkemyksensä politiikasta näkymättömän osattomien osan tekemisenä näkyväksi. Politiikka on hänen mukaansa lähtökohtaisesti demokraattista kaikkien tasa-arvoon perustuvaa kiistelyä yhteisen aistein havaittavan maailman jakamisesta. Eurooppalaista nykypolitiikkaa käsittelevissä jaksoissa Rancière analysoi nykyiseen konsensuspolitiikkaan liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja nimeää tuon politiikan jälkidemokraattiseksi politiikan lakkauttamiseksi. Erimielisyys muodostaa sekä tärkeän politiikan filosofisen avauksen että haastavan tulkinnan nykypolitiikasta. Jacques Rancière: Erimielisyys. Politiikka ja filosofia Jacques Rancière begins his book with a provocative question: “Is there any such thing as political philosophy?” This question leads him to a return to classical texts about the origins and meaning of politics. One of the central issues that Rancière investigates in the book concerns origin and function of the various inequalities that are inscribed at the heart of historical understandings of equality from within the tradition of western political philosophy that extends back to Plato’ Republic. Ranciere’s objective in this text is to re-examine the meaning of democracy and distinguish it from the practices of the present-day consensual system.