Thursday 21.11 at 6pm: Poesi och smal prosa by Fria seminariet i litterär kritik (FSL)

Please to visit us at: www.facebook.com / Arkadia International Bookshop and “like” us if indeed you do!
 
Dear friend of Arkadia,

You are invited to ‘Poesi och smal prosa’ by Fria seminariet i litterär kritik (FSL) Thursday 21.11 at 6pm at Arkadia ( Nervanderinkatu 11).

Helsinki is in need of scene for poetry and avant-garde prose in Swedish – a space for discussions, encounters and readings, for attempts and risk-takings, for triumph and critique. On two evenings this autumn – October 29 and November 21 – Fria seminariet i litterär kritik (FSL) will arrange avant-garde readings at Arkadia.

To encourage dialogical exchange authors will be asked to present each other and briefly say a few personal words about his or her literature.

On November 21st we will listen to readings by Thomas Brunell, Henrika Ringbom, Malin Kivelä, Håkan Lindgren and Tatjana Brandt with a possible bonus appearance by Stella Parland.

The exchange will take place in Swedish.

We look forward to an evening of attention and intimacy.

Welcome!

Warm regards,

Ian
www.arkadiabookshop.fi

Entrance is free but a donation of €3 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome.

Helsingfors behöver en scen för poesi och smal prosa på svenska. Det behövs ett rum för samtal, möten och uppläsningar, för försök och risktaganden, triumfer och kritik. Två kvällar den här hösten, den 29 oktober och den 21 november kommer därför Fria seminariet i litterär
kritik att ordna avantgardistiska uppläsningar i den hemtrevliga internationella bokhandeln Arkadia.

För att stöda ett dialogiskt lyssnande kommer vi att be författarna presentera varandra så att den som har läst presenterar nästa uppläsare och kort säga något personligt om hennes eller hans författarskap.

Den 21 november får vi höra Thomas Brunell, Henrika Ringbom, Malin Kivelä, Håkan Lindgren, Tatjana Brandt. Eventuell bonusuppläsare: Stella Parland. Vi hoppas på en kväll av uppmärksamhet och intimitet.