Thursday 29.3 at 6pm: Universaalit lainalaisuudet ja henkinen kehitys by Erkki Lehtiranta

Dear friend of Arkadia, You are invited to The Spiritual Laws and Proverbial Wisdom by Erkki Lehtiranta on Thursday 29.3. at 6pm. According to Erkki there is in Finland there’s a great deal of proverbial wisdom that converges quite nicely with the Universal Spiritual Laws found in many world religions and metaphysical schools. In his new book Universaalit lainalaisuudet ja henkinen kehitys (Universal Laws and Spiritual Growth) Erkki Lehtiranta shows the numerous connections between these two aspects of perennial wisdom. The talk will be in Finnish. Welcome! Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fiEntrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome. Universaalit lait ja kansanviisaus Torstaina 29.3. klo 18:00 Tässä luennossa tarkastellaan suurten henkisten lainalaisuuksien – niin kuin ne ilmenevät esimerkiksi maailmanuskonnoissa ja metafysiikassa – ja perinteiseen viisauteen nojaavien sananparsien mielenkiintoista yhteyttä. Onko niin, että näihin kaikkien tuntemiin sananlaskuihin on kätkeytynyt suurempaa viisautta kuin olemme aavistaneetkaan? Erkki Lehtirannan uusi kirja “Universaalit lainalaisuudet ja henkinen kehitys – hyvän elämän käyttöohjeet” johdattaa mm. tähän kiehtovaan aihepiiriin: universaaliin suomalaisuuteen. Luennolla teema saa uudenlaista valaistusta. Erkki Lehtiranta on helsinkiläinen kirjailija, musiikintutkija ja kouluttaja, joka on monissa kirjoissaan tutkinut henkisyyttä eri näkökulmista. Hänen mukaansa henkisyyden ja käytännöllisyyden tulisi löytää toisensa tänä suurten turbulenssien aikana. Henkisyys ilman käytäntöä on kuin sokeaa viisautta, käytäntö ilman hengen antamaa viisautta, inspiraatiota ja suuntaa taas on kuin kahden jäniksen metsästystä samanaikaisesti. Lehtirannan aiempia kirjoja ovat mm. Musiikin korkeammat oktaavit – ääni ja musiikki meissä ja maailmankaikkeudessa (2004) ja antologia Tien päällä ja taivaan alla (2011). Erkin kotisivut:www.smilingstars.fi