Tuesday 18.5 at 6pm: A talk in Swedish “Writing for Grown ups” with Agneta von Esssen

 Dear friend of Arkadia, You are most welcome to “Writing for Grown ups” on Tuesday 18.5 at 6pm. Elisabeth Nordgren, cultural editor and critic at Hufvudstadsbladet, will interview Agneta von Essen about her recent books that focus on staying alert in an ever changing world. The interview will be in Swedish, but the discussion will be multilingual. Tisdagen den 18 maj kl. 18 samtalar Elisabeth Nordling med Agneta von Essen om de två böckerna i International Bookshop. Elisabeth Nordgren är kulturredaktör på Hufvudstadsbladet, teater och litteratur är hennes specialområden. Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi – Entrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be VERY welcome. – If you wish to become of a fan of the bookshop you can become one by heading to the link below and clicking in the right places.http://www.facebook.com/#!/pages/Helsinki-Finland/Arkadia-International-Bookshop-Ian-Bourgeot/114962855198875?ref=mf Agneta von Essen Vem är jag? Agneta von Essen, 71, född och uppvuxen i Tölö är sedan 13 år återigen tölöbo. Pensionerad från tjänsten som linjedirektör i stadens utbildningsadministration och med tio år av arbete som turistguide efter det har jag börjat producera böcker. Först redigerade jag andras texter och gav ut en släktbok, därefter två volymer med krigsminnen. Den första egna boken jag gav ut var Halva hennes liv som berättar om min mor. Huvudpersonen i Gul och blå är Erika, snart 70, som berättar om sitt liv och sina tankar. Erika har under tre år frivilligjobbat i en Kvinnojour och tagit emot samtal från kvinnor som upplever våld eller hot i sina parförhållanden. (Jag har själv varit telefonjour). Gult och blått är ett återkommande tema i boken. Den handlar om en äldre människas liv i den här världen där många saker är eller verkar att vara svåra eller komplicerade, nya och främmande för den äldre generationen. Erika (liksom jag själv) läser mycket och vill gärna reda ut olika sammanhang. Det finns många hänvisningar till böcker som hon läst. I berättelsen Svart och vitt 2010 samtalar Erika, nu över 70, med sin väninna Colleen. Hon är en stenstaty från Zimbabwe och deras samtal rör sig kring hur svårt men viktigt det är att hänga med i utvecklingen. De två kvinnorna försöker greppa verkligheten genom att leta efter sammanhang, att förklara och lära sig att leva med alla förändringar i sin omgivning. Agneta von Essen Agneta von Essen, 71, born in Töölö and moved back to Töölö 13 years ago. A couple of years later I retired from a career in education, which encompassed positions as a teacher of Swedish (mother tongue) and French, headmaster, and finally Head of the Swedish Education Dept. in the Helsinki School Administration. After my retirement I worked as an authorized Helsinki tourist guide for ten years. After editing books on family history, war memories and cooperating in some books on gender equality, I wrote and published my first book Halva hennes liv (Half of her life) about my mother. Gul och blå (Yellow and blue) 2008 is a story where Erika, soon to turn 70,tells us about her life and thoughts. Erika has for three years volunteered on the Women´s Helpline, where women who have experienced or been threatened with domestic violence can call or e-mail. (I volunteered there myself). Yellow and blue is a constant theme in the book. It is about the life of a senior citizen in this world, where a lot of things are or seem difficult or complicated, new and strange to the older generation. Erika (like me) reads a lot and is eager to find out various things. There are several references to books she has read. In the story Svart och vitt 2010 (Black and white) Erika, now over 70, talks to her friend, a stone statue from Zimbabwe, about how difficult but important it is to keep in touch with new developments. The two women try to get a grasp on reality by looking for connections, to explain and learn to live with all the changes in their environment.