Tuesday 23.8 at 6pm: ‘Christian identity today’ with Chaplain Rupert Moreton and Henna Rasilainen

 Dear friend of Arkadia, You are heartily invited to ‘Christian identity today’ with Chaplain Rupert Moreton from the Anglican Church of Finland and Lutheran English teacher Henna Rasilainen from Yhtenäiskoulu in Käpylä on Tuesday 23.8 at 6pm. Chaplain Rupert Moreton and Henna Rasilainen will discuss Christianity and what it signifies to be Christian in 2011. The talk has been organized and will be moderated by Terho Nikulainen. All are most welcome to express their opinion and thoughts on the subject. The talk will be in English but questions can be raised in Finnish and Swedish. Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi Entrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome. The situation of the Finnish Lutheran church has reached the point where more people resign from the membership of the Lutheran church than join it. Is there an explanation to this tendency in how people experience Christianity? Thus the question of the identity of Christian may be fundamental in understanding the tide. Chaplain Rupert Moreton emphasizes reticence and hesitation as a mark of Christian identity, in contrast to what he describes as “the aggressive confidence” that characterizes Christian discourse today. Reverend Rupert Moreton is a chaplain in the Church of England Diocese and is active in the Finnish Ecumenical Council. He has recently been appointed Dean’s Vicar, Saint Fin Barre’s Cathedral Cork. In the Anglican Communion there are more than 85 million members in the world today. Henna Rasilainen describes her approach on the topic: “My main focus will be on what there is in our modern time that makes Christianity seem uninteresting and unimportant to modern people, and thus may make it difficult for us to find a clear Christian identity.” Henna Rasilainen is an active member of the Lutheran Church and among other tasks works with the group Matkalla of the Cathedral Parish of Helsinki and as a coordinator of the Old Church Summer Thursdays aiming at keeping the door of the church open to everyone. Today about 78 % of Finns are members of the Lutheran Church. In 2009 there were 80 % of Finns as members. Suomen luterilainen kirkko on tullut vaiheeseen, jossa kirkosta eroaa enemmän jäseniä kuin sinne liittyy. Onko tähän suuntaukseen löydettävissä selitys siitä miten kirkon jäsenet kokevat identiteettinsä kristittyinä? Jos näin on, se miten kristityn identiteetti hahmotetaan, on keskeistä nykysuuntauksen ymmärtämiseksi. Kappalainen Rupert Moreton korostaa kristityn identiteetissä pidättyväisyyttä ja epäröintiä, jotka ovat vastakkaisia sille “aggressiiviselle uskolle”, joka on tyypillistä kristillisessä keskustelussa nykyään. Pastori Rupert Moreton on Englannin hiippakunnan kappalainen ja aktiivinen Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa ja hänet on vast’ikään nimitetty Corkin tuomiokirkon kirkkoherraksi Saint Fin Barre’en Irlantiin. Maailman anglikaanisessa yhteisössä on tällä hetkellä yli 85 miljoonaa jäsentä. Henna Rasilainen kuvaa omaa lähestymistapaansa aiheeseen: “Pohdin erityisesti, mikä nykyisessä ajassamme on ehkä sellaista, joka saa kristillisyyden tuntumaan modernista ihmisestä epäkiinnostavalta ja merkityksettömältä, ja voi tehdä selkeän kristillisen identiteetin löytämisen vaikeaksi.” Henna Rasilainen on seurakunta-aktiivi, joka toimii mm. Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan Matkalla-ryhmässä ja koordinaattorina Vanhan kirkon kesätorstaitoiminnassa, jonka päämääränä on pitää kirkko avoinna jokaiselle. Nykyään suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon noin 78 %. Vuonna 2009 siellä oli 80 % suomalaisista.