Tuesday 26.10 at 6pm: Turvallisuus, alue, väestö: Hallinnallisuuden historia by Michel Foucault,

Dear Friend of Arkadia, You are warmly welcome to Kritiikkikahvila, organized by Tutkijaliitto, on Tuesday 26.10 at 6pm. Antti Paakkari and Eetu Virén will discuss on Turvallisuus, alue, väestö: Hallinnallisuuden historia by Michel Foucault, a book Antti Paakkari recently translated into Finnish. www.tutkijaliitto.fi The talk will be held in Finnish. Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fiEntrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be very welcome. Michel Foucault’n ensimmäinen suomennettu luentosarja Turvallisuus, alue, väestö käsittelee hallinnan ongelmaa länsimaisissa yhteiskunnissa ja erityisesti sitä, miten talouden muodossa tapahtuva ihmisten hallinta saa alkunsa. Vuosina 1977–1978 pidetyn luentosarjan teemat ovat yhä erittäin ajankohtaisia ja sillä esitetty analyysi modernin vallan olennaisista muodoista edelleen ohittamaton. Foucault tarkastelee luennoillaan turvallisuutta hallinnan tekniikkana, joka eroaa merkittävästi Tarkkailla ja rangaista -teoksessa analysoidusta kurista. Nykyään turvallisuuden keinovalikoimien toiminta näkyy esimerkiksi metropolin tilassa. Luennot pitävät sisällään myös Foucault’n laajimman analyysin paimenvallan teemasta. Hän tarkastelee kristinuskon myötä vakiintunutta paimenen ja lauman suhdetta hallinnan mallina, joka hitaasti syrjäyttää suvereenin vallankäytön ja nousee keskeiseksi vallan muodoksi länsimaissa. Michel Foucault oli ranskalainen filosofi ja historioitsija, joka on noussut yhdeksi keskeisimmistä 1900-luvun ajattelijoista. Hänen tutkimustensa vaikutusta useilla eri tieteenaloilla on tänä päivänä vaikea yliarvioida. Kirja suomentaja Antti Paakkari on opettaja, tutkija ja aktivisti, joka asuu Helsingissä. Eetu Virén aktivisti ja tutkija. Turvallisuus, alue väestö is the first lecture course by Michel Foucault published in Finnish. The theme of the course is the problem of governing in western societies and especially the beginning of the rule over man by the economy. The course was held 1977–1978, but the issues it introduces are still extremely burning and the analysis of the essential forms of modern power it makes still difficult to pass. Michel Foucault (1926–1984) was a French philosopher and historian, one of the most influential thinkers of 20th century particularly in the field of social sciences. Antti Paakkari is a teacher, researcher and an activist who lives in Helsinki. Eetu Virén is an activist and a researcher.