Tuesday 3.4 at 6pm: Kokemuksen politiikka. Michel Foucault’n ajattelujärjestelmä by Markku Koivusalo

Dear friend of Arkadia, You are heartily invited to Kritiikkikahvila for a talk on Kokemuksen politiikka. Michel Foucault’n ajattelujärjestelmä by Markku Koivusalo, by Tutkijaliitto and the bookshop, on Tuesday 3.4 at 6pm. Markku Koivusalo, a Helsinki-based researcher, has kindly accepted to present and discusshis book. He is currently working at the University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies. His research is focused on Michel Foucault and political philosophy and theory in general. All are welcome to the discussion. It will take place in Finnish. Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fiEntrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome. Taustaa: Kokemuksen politiikka. Michel Foucault’n ajattelujärjestelmä on kokonaisvaltainen tutkimus Michel Foucault’sta ja hänen kysymyksenasetteluistaan. Teos kartoittaa Foucault’n oman ajattelun historiallisia ehtoja ja muutoksia ja osoittaa Foucault’n olevan järjestelmällinen totuuden ja vapauden kokemuksen politiikan filosofi sekä Immanuel Kantin ja valistuksen kriittisen järjen perinteen omaperäinen moderni jatkaja. Teos yhdistää länsimaisen filosofisen perinteen ja sen historialliset näyttämöt moderneihin tiedon muotojen, vallan strategioiden ja itsen eettisten käytäntöjen konkreettisiin kysymyksiin. Se kulkee niin historian, tieteentutkimuksen, biologian, taloustieteen, uskonnon, arkkitehtuurin, maalaustaiteen kuin kirjallisuudenkin kentillä. Teemoina ovat muun muassa ihmistieteiden metodologia, tieteellisten totuuksien historia, taiteen politiikka, uskonnollinen, valtiollinen ja taloudellinen hallinta sekä elämän ja väkivallan suhde. Teoksen kokoavan aiheen muodostaa kysymys länsimaisesta ihmisestä ja tämän historiallista kokemusta määrittävistä tiedosta, vallasta ja etiikasta. Tässä kokemuksen politiikassa on pelissä poliittinen rohkeus totuuteen. Alustaja ja kirjoittaja: Markku Koivusalo (s. 1969) on laaja-alainen valtio-oppinut, joka on julkaissut artikkeleita tieteestä, taiteesta, filosofiasta, politiikasta, kulttuurista ja taloudesta kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Hän toimii tutkijana Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella, jossa on opettanut erityisesti poliittista filosofiaa ja teoriaa lähes kaksi vuosikymmentä. Käsillä oleva teos on tulos hänen pitkäaikaisesta tutkimustyöstään Michel Foucault’n ajattelun parissa. Lisätietoja Tutkijaliitosta tutkijaliitto@helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi sekä www.arkadiabookshop.fi. Tervetuloa keskustelemaan! The Politics of Experience. Michel Foucault’s System of Thought is a comprehensive enquiry into the structure and the historical conditions of Foucault’s thought from the perspective of political reason. According to its thesis Foucault’s main question is identical to the classical question of political philosophy: what are the modes of historical reason governing human action. However, the question is raised from the post-Kantian critical perspective and dealt with exploration of the historical conditions of possibilities of experiences. The study confirms Foucault as a systematic thinker of truth and freedom and claims that his main problem is the relationship between truth and politics as historical experiences. This thesis is supported by close readings of Foucault’s ways of questioning in his historical enquiries, together with a comparative reflection on other thinkers from the angle of these specific historical problems.