Tuesday 30.11 at 6pm: Kantin kriittinen by Gilles Deleuze with Julius Telivuo and Arkadia Poetry Club: 25.11 at 6pm

 Invitation to: Kritiikkikahvila ( Kantin kriittinen filosofia by Gilles Deleuze) / Tuesday 30.11 at 6pm The Arkadia Poetry group (see at the bottom of the notice) / Thursday 25.11 at 6pm Dear friend of Arkadia, You are invited to yet another Kritiikkikahvila organized by Tutkijaliitto on Tuesday 30.11 at 6pm. Julius Telivuo will offer a talk on the book of Gilles Deleuze Kantin kriittinen filosofia he recently translated in Finnish. The event will be chaired by Olli Sinivaara and take place in Finnish. You are heartily encouraged to join the discussion! Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi Entrance is free and green tea will be served. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be most welcome! Käsitteiden luomisesta ja kumouksellisesta ajattelusta tunnettu Gilles Deleuze (1925–1995) aloitti uransa kurinalaisena filosofian klassikoiden tulkitsijana. Vuonna 1963 ilmestyneessä kolmannessa teoksessaan Deleuze esittelee Immanuel Kantin kolmessa kritiikissään kehittelemän opin mielenkykyjen välisistä suhteista. Hän näyttää kriittisen filosofian systemaattisena hankkeena, jonka yhtenäisyys on peittynyt kuhunkin kritiikkiin erikseen keskittyneiden tietoteoreettisten, moraalifilosofisten tai esteettisten tarkastelujen alle. Lisäksi Deleuzen tulkinta osoittaa kahden ensimmäisen kritiikin varjoon jääneen Arvostelukyvyn kritiikin keskeisen merkityksen koko kriittisen filosofian kannalta. Kantin kriittinen filosofia on innostava ja tiivis johdatus Kantin filosofiaan, ja se myös taustoittaa valaisevasti Deleuzen myöhempää ajattelua. Julius Telivuo opiskelee filosofiaa Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut erityisesti Gilles Deleuzen luovasta ja perinnettä elävöittävästä filosofian historian käytöstä. In La philosophie critique de Kant (Kant’s Critical Philosophy) from 1963, Gilles Deleuze (1925–1995) presents Kant’s three Critiques as a systematic theory of faculties (reason, understanding, imagination, sensibility), and their mutual relations. Thus he is able to unfold the profound structures embedded in the apparent themes of epistemology, moral philosophy and aesthetics, with which most Kant scholars have occupied themselves. Moreover, he draws special attention to the often-neglected third Critique – The Critique of Judgement – as a pivotal part of the trilogy, giving the whole critical project its ultimate context. Essentially, Kant’s Critical Philosophy is a concise introduction to Kant’s philosophy that unleashes the inner movement of Kant’s thought and portrays the philosopher as a formidable creator of concepts. Julius Telivuo studies philosophy at the University of Helsinki. He is particularly interested in Gilles Deleuze’s creative and revitalizing use of the history of philosophy. Tuesday 25.11 at 6pm The Arkadia Poetry group is a small cirlce of aspiring poets & critics. If you’re interested in reading, writing & discussing poetry, please come and join us. You’re welcome to bring along a poem to discuss — either something you’ve written or a published poem you’d like to explore; those who’d rather not read are also welcome to join the discussion. If you do bring something to share, please try to bring enough copies for everyone (~10 copies).