Wednesday 14.11 at 6pm at Old Arkadia: ‘Havaintoprosessi – kuvataiteellisen työskentelyn luonteesta’ by art historian Jussi Seppänen

www.facebook.com / Arkadia International Bookshop

Dear friend of Arkadia,

You are heartily invited to ’Havaintoprosessi – kuvataiteellisen työskentelyn luonteesta’ (From the Perception to Artistic Process – how casual observation starts and leads to painting) by art historian and cartographer Jussi Seppänen on Wednesday 14.11 at 6pm at Old Arkadia (Pohjoinen Hesperiankatu 9A).

The talk will take place in Finnish

Welcome!

Warm regards,

Ian
www.arkadiabookshop.fi

Entrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome.

Havaintoprosessi – Kuvataiteellisen työskentelyn luonteesta

Kuinka arkinen havainto voi avata ajattelua? Jussi Seppänen lähestyy aihetta tukeutuen niin taiteilijoihin kuin ajattelijoihinkin: Merleau Ponty, Wolfgang Welsch, Ernst Gombrich, Pablo Picasso ja Paul Cézanne.

Seppänen
käsittelee edellisten teemoista muun muassa ruumiillisuutta, kokemuksen ja tiedon merkitystä havainnossa sekä havainnon
muuttumista kuvaksi eli representaatioksi. Hän puhuu piirtämisestä kuvataiteellista ajattelua avaavana aktina, havaitun tyylittelystä sekä
tulkitsemisesta eli kyvystä siirtää kankaalle sisäisiä vaikutelmia ja näkemyksiä. Hän avaa myös kahtiajakoja ”taide – tiede” sekä tiedostettu –
tiedostamaton” ja selittää muun muassa kuvallisin esimerkein, millainen prosessi taiteen tekeminen on.