Wednesday 15.5 at 6pm at Arkadia: ‘Uusinta uutta neuropsykologisessa kuntoutuksessa-neuropsykoterapia’ with Ritva Laaksonen ja Sanna Koskinen

You are very welcome to visit us at:www.facebook.com / Arkadia International Bookshop and “like” us if indeed you do!

Dear friend of Arkadia,

You are invited to a discussion on the latest trends in neuropsychological rehabilitation with Ritva Laaksonen and Sanna Koskinen on Wednesday 15.5 at 6pm at Arkadia (Nervanderinkatu 11)

They will also present the newly published book on the topic, “Introduction to Neuropsychotherapy: Guidelines for Rehabilitation of
Neurological and Neuropsychiatric Patients throughout the Lifespan
” by Ritva Laaksonen and Mervi Ranta.

The discussion will be mostly in Finnish but English will be spoken as well.

You are all very welcome.

Warm regards,

Ian
www.arkadiabookshop.fi

Entrance is free but a donation of €3 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome.

Introduction to Neuropsychotherapy: Guidelines for Rehabilitation of Neurological and Neuropsychiatric Patients throughout the Lifespan” (Ritva Laaksonen ja Mervi Ranta, 2013) on uusin alan teos ja neuropsykoterapia nimikkeen osalta
tiettävästi kolmas oppikirja. Se julkaistiin Yhdysvalloissa 14.2.2012 ja Englannissa kuukautta myöhemmin. Kustantaja Taylor & Francis
Group/Psychology Press
.

Lukujen kirjoittajat ovat kaikki suomalaisia neuropsykologeja, jotka neuropsykologian erikoistumisen lisäksi ovat täydentäneet opintojaan 3-vuotisella neuropsykoterapia-koulutuksella. Kirjan luvut heijastavat heidän tieto-taitoaan ja käytännön työotettaan.

Kirjan tietolevikki oli jo ennen julkaisua yli 7000 yhteyttä internetissä.

Eri lukujen käytännön esimerkit ja laajennettu metateoreettinen perusta antavat konkreettisen tuen entistä kokonaisvaltaisemmalle terapeuttiselle työskentelylle, jonka perusarvo on sekä aikuisten että lasten minuuden kunnioittaminen ja itsearvostuksen palauttaminen ja kehittäminen sairauden aiheuttamien ongelmakokemusten jälkeen.

Suurin kritiikki perinteistä neuropsykologista kuntoutusta kohtaan on ollut liika harjoituspainottuneisuus. Kognitiiviset harjoituksetkin ovat kuitenkin olleet tarpeen, eikä kokonaisvaltaisempi työote mitenkään mitätöi aikaisempaa kuntoutustapaa. 2000-luvun tutkimukset ovat mm. Schönberger et al, 2006 ja 2007 osoittaneet hyvän yhteistyösuhteen, terapeuttisen allianssin ja tunnetekijöiden merkityksen kuntoutusten vaikuttavuuteen.

Samalla sairastumisen kriisi- ja stressimerkitys on noussut kuntoutuksessa keskeiseksi. Neuropsykoterapiassa myös näihin tekijöihin on suunnattu keskeisempiä painotuksia. Ihmisenä olemisen arvo ja sairastumisen aiheuttamat muutokset on tärkeä saada kohtaamaan terapeuttisessa vuoropuhelussa, selviytymiskeinojen, kuntoutumisen ja henkisen suorituskyvyn palautumisen ohella.

Ihmisen mieltä ei voi panna kipsiin kuin jalkaa tai kättä on amerikkalaisen Howard Ruskin historiallinen toteamus. Haaste ihmismielen monimuotoisuudesta, aivojen plastisesta uudelleen muotoutumisen mahdollisuudesta vaurion jälkeen sekä terapeuttisen yhteistyön ja
tunneyhteyden vaikutuksesta ovat haasteita mahdollisimman monipuoliseen kuntoutusprosessiin nykyisessä terveydenhuollossa.

Keskustelun johtamisesta vastaavat Ritva Laaksonen ja Sanna Koskinen. Taustayhteisö on Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry. Lisätiedusteluja voi lähettää sähköpostitse: ritva.laaksonen@vandark.net ja sannakos@gmail.com