Wednesday 22.5 at 6pm at Arkadia: Vad har jag för nytta av arkiv? with Trygve Söderling, Michaela Bränn, Thomas Wulff and Jessica Parland-von Essen

You are very welcome to visit us at:www.facebook.com / Arkadia International Bookshop and “like” us if indeed you do!

Dear friend of Arkadia,

You are invited to Vad har jag för nytta av arkiv? with Trygve Söderling, Michaela Bränn, Thomas Wulff and Jessica Parland-von Essen on Wednesday 22.5 at 6pm at Arkadia (Nervanderinkatu 11).

Welcome to a discussion on the role and function of archives from a user perspective.

The speakers will be Trygve Söderling, chief editor of Nya Argus, Michaela Bränn, historian, Thomas Wulff, writer, and Jessica Parland-von Essen, head of archives at Brages Pressarkiv.

The talk will be held in Swedish but questions and comments can be made in English and Finnish as well.

You are all very welcome.

Warm regards,

Ian
www.arkadiabookshop.fi

-Entrance is free but a donation of €3 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome.

Vad har jag för nytta av arkiv?

Brukar du besöka arkiv, och vad söker du om du gör det? Vad brukar du hitta? Det du sökte? Något annat? Eller ingenting?
Hur skall ett bra arkiv se ut? Hyllmeter efter hyllmeter av mappar? Eller digitaliserade handlingar och skannade dokument på en webbsida? Vilket föredrar du, och utesluter dessa alternativ varandra? Vilken nytta har du av det du hittar, och hur använder du det sedan i det du skriver, vare sig det är facklitteratur, fiktion eller en blandning av båda delarna?

Brages Pressarkiv ordnar den 22.5.2013 klockan 18 ett samtal om arkiv ur användarperspektiv. Diskussionen handlar denna gång främst om vilken nytta kulturarbetare, författare och forskare kan ha av arkiv, och hur arkiven skall tillmötesgå dessa behov. Evenemanget äger rum på Arkadia Bookshop i Helsingfors (Nervandersgatan 11).

Medverkande:
Trygve Söderling, chefredaktör för Nya
Argus
Michaela Bränn, historiker
Thomas Wulff, författare
Jessica Parland-von Essen, arkivchef på Brages Pressarkiv