Wednesday 25.1 at 6pm: ‘Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli’ with philosophers Iina Koskinen, Hanna Lukkari and Erika Ruonakoski

Dear friend of Arkadia, You are heartily invited to ‘Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli’ (le Deuxième sexe) with philosophers and translators of the book into Finnish (2009 & 2011), Iina Koskinen, Hanna Lukkari and Erika Ruonakoski, on Wednesday 25.1 at 6pm. Le Deuxième sexe (1949) by Simone de Beauvoir is a feminist classic and has attracted a wide international readership. Beauvoir was trained as a philosopher and was active in the philosophical field all her life. However, the Second Sex was only taken seriously as an independent philosophical work in recent decades. What are the reasons for this? What new horizons have this new interpretation of Beauvoir’s work brought about? Philosopher Virpi Lehtinen suggested this talk and will act as moderator and interviewer. The talk will be in Finnish. Welcome! Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fiEntrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome. Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli Simone de Beauvoirin (1906-1986) Toinen sukupuoli (Le deuxième sexe) julkaistiin Ranskassa vuonna 1949 kahtena volyyminä. Se saavutti jo omana aikanaan laajan lukijakunnan ja se on yksi naisasialiikkeen perusteoksista. Beauvoir oli koulutukseltaan filosofi ja toimi filosofisella kentällä: tutki, kirjoitti ja keskusteli toisten filosofien kanssa. Toista sukupuolta on kuitenkin alettu lukea ja tutkia itsenäisenä filosofisena teoksena vasta viime vuosikymmeninä. Miksi näin tapahtui? Entä mitä uusia suuntia Beauvoirin teoksesta näin tulkittuna avautuu? Muun muassa näistä aiheista keskustelemme Beauvoirin klassikkoteoksen suomentaneiden filosofien Iina Koskisen, Hanna Lukkarin ja Erika Ruonakosken kanssa Arkadiassa keskiviikkona 25.1.2012 klo 18. Haastattelijana toimii filosofi Virpi Lehtinen. Uusi suomennos on lyhentämätön ja monista aiemmista käännöksistä poiketen se säilyttää Beauvoirin teoksen filosofisen käsitteistön. Alkuperäisteoksen tapaan uusi suomennos on julkaistu kahtena volyyminä (2009 ja 2011).