Wednesday 9.11 at 6pm: Kritiikkikahvila: Erika Ruonakoski will give a talk on Eläimen tuttuus ja vieraus.

Dear friend of Arkadia, You are invited to Kritiikkikahvila with Tutkijaliitto on Wednesday 9.11 at 6pm. Erika Ruonakoski will give a talk on her book Eläimen tuttuus ja vieraus. Discussion is warmly welcomed and will be chaired by Olli Sinivaara. The talk will be in Finnish. Welcome all! Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi Entrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) to fund the event is suggested and would be most welcome. Taustaa:  Eläimen tuttuus ja vierausselvittää, miten vieraslajiset eläimet ilmenevät havaintokokemuksessamme. Kirja tarkastelee empaattista ja kehollista tapaamme ymmärtää vieraslajisten eläinten liikkeitä ja muita ilmaisuja. Lähtökohtana on Maurice Merleau-Pontyn, Edmund Husserlin ja Edith Steinin fenomenologia, jota sekä valotetaan, kritisoidaan että sovelletaan. Tutkimus näyttää, kuinka kokemuksiimme vieraslajisista eläimistä liittyy sekä yhteneväisyyksien että erojen tunnistamista – sekä tuttuutta että vierautta. Tämä tunnistaminen ei kuitenkaan perustu älyllisiin vertailuihin vaan se eletään kehollisena, tilannekohtaisesti vaihtelevana suhteena toiseen kehoon. Inhimillinen olemassaolo kietoutuu vieraslajisten eläinten olemassaoloon neljällä alueella: empaattisissa aistimuksissa, vastavuoroisessa kommunikaatiossa, kokemuksessa ympäröivästä maailmasta ja itsemäärittelyssä. Vieraslajisten eläinten merkitys inhimilliselle kehotietoisuudelle paljastuu siis monisyisemmäksi kokonaisuudeksi kuin perinteisissä määritelmissä ihmisen ja eläimen erosta on edellytetty Alustaja: Erika Ruonakoski on helsinkiläinen filosofi, jonka kiinnostuksen kohteita ovat suhde vieraslajisiin eläimiin, kehollisuus sekä feministinen filosofia. Hän on tunnettu Simone de Beauvoir -suomennoksistaan: vuonna 2007 ilmestyi kokoelma Onko Sade poltettava? ja muita esseitä ja vuonna 2009 Toinen sukupuoli I: Tosiasiat ja myytit, jonka hän käänsi yhdessä Iina Koskisen ja Hanna Lukkarin kanssa. Syksyllä 2011 ilmestyvät Toinen sukupuoli II: Eletty kokemus sekä Moniselitteisyyden etiikka, jonka julkaisijana on Tutkijaliitto. Lisätietoja Tutkijaliitosta tutkijaliitto@helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan! The Book: Within the field of philosophy, animals have traditionally been studied from two perspectives: that of self-knowledge and that of ethics. The analysis of the differences between humans and animals has served our desire to understand our own specificity, whereas ethical discussions have ultimately aimed at finding the right way to treat animals. Eläimen tuttuus ja vieraus proposes a different way of looking at non-human animals: it investigates the question of how non-human animals appear to us humans in our perceptual experience. The analysis focuses on the empathetic, embodied understanding of animals diverse movements and other expressions. The theoretical point of departure for the book is phenomenological philosophy, in particular Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology of the body. Edmund Husserl’s and Edith Stein’s analyses of empathy and embodiment are also crucial to the work. In this tradition, empathy means understanding the other’s experience through her bodily expressions and seeing the other body as living, as well as motivated and directed towards the surrounding world. Eläimen tuttuus ja vieraus shows that human existence is intertwined with the existence of non-human animals on four levels: those of empathetic sensations, reciprocal communication, experience of the surrounding world and self-definitions. Animal’s different modes of perception prove to expand our understanding of what is perceivable and how things can be perceived. The presence of non-human animals in our perceptual world is revealed as something that both shows us the limits of our own embodiment and enables us to overcome these limits in empathetic acts. Finally, it is demonstrated that the life of non-human animals is intertwined with ours in a far more complex way than has been presupposed in traditional descriptions of human-animal differences. PhD Erika Ruonakoski is a Helsinki based researcher in philosopy and a translator. Her interests include our relationship to non-human animals, body and feminist philosophy. She has translated especially Simone de Beauvoir to Finnish. For more information www.tutkijaliitto.fi or tutkijaliitto@helsinki.fi.