Wednesday 9.2 at 6pm: Elisabeth Clement will talk about the sanctification of daily life

 Dear friend of Arkadia, You are welcome to a talk by Elisabeth Clement about the sanctification of daily life on Wednesday 9.2 at 6pm. She will discuss the subject with Chaplain Arto Antturi of Vanha Kirko from the Cathedral Paris in Helsinki. Elisabeth Clement is an an English teacher at the English School of Helsinki. The talk will be English but questions can naturally be asked in Finnish as well. All are expressly invited to join the discussion! Warm regards, Ian www.arkadiabookshop.fi -Entrance is free and green tea will be offered. A donation of €2 (or more!) is suggested and would be welcome.The topic both Lutherans and Catholics (or all Christians) can relate to. How to find God in your daily activities: at work, in your family life, during your hobbies and freetime. What does it mean to have “unity of life”: be and behave as you believe; to not lead a double life – one that you live for God and a totally separate worldly one (in the negative sense of the word “worldly” ). To be as Christian on Monday morning at work as you are on Sunday at church. There is no difference. Of course there is a Catholic theological explication for the sanctification of work which has to do with the grace that we have from having received the sacraments. See Catechism of the Catholic Churchhttp://www.scborromeo.org/ccc/para/2427.htm About the topic, sanctification of daily life, see works by Josemaria Escriva de Balaguer such as Friends of God, the homily “Working for God” http://www.escrivaworks.org/book/friends_of_god-chapter-4.htm and the homily in that same book, “Towards Holiness”: http://www.escrivaworks.org/book/friends_of_god-chapter-18.htm and Conversations with Josemaria Escriva de Balaguer the homily “Passionately Loving the World” http://www.escrivaworks.org/book/conversations-contents-8.htm Keskustelusarjan ARKADIA KESKUSTELEE USKOSTA neljännessä tilaisuudessa Elisabeth Clement puhuu aiheenaan pyhyys jokapäiväisessä elämässä. Hän on Helsingin Englantilaisen koulun englannin opettaja. Hänen kanssaan keskustelee Vanhan kirkon kappalainen Arto Antturi Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnasta. Keskustelunaiheeseen voivat kytkeytyä niin luterilaiset kuin katolilaiset (ja kaikki kristityt). Miten löytää Jumala päivittäisissä toiminnoissa: työpaikalla, perhe-elämässä, harrastuksissa ja vapaa-aikana. “Elämän ykseys” merkitsee elämistä ja toimimista oman uskon mukaisesti, ilman elämän jakautuneisuutta Jumalalle omistettuun ja maailmalliseen (sanan negatiivisessa merkityksessä). Niin että olemme yhtälailla kristillisiä maanantai-aamuna töissä kuin sunnuntaina kirkossa. On tietenkin olemassa katolinen teologinen näkemys työnteon pyhyydestä, joka liittyy siihen että meille on suotu armo saada vastaanottaa sakramentit. Tästä on katolisessa Katekismuksessahttp://www.scborromeo.org/ccc/para/2427.htm Jokapäiväisen elämän pyhityksestä on Josemaria Escriva de Balaguerin teoksissa kuten Friends of God, saarna “Working for God”: http://www.escrivaworks.org/book/friends_of_god-chapter-4.htm ja saarna “Towards Holiness” samassa teoksessa: http://www.escrivaworks.org/book/friends_of_god-chapter-18.htm ja teoksessa Conversations with Josemaria Escriva de Balaguer, saarna “Passionately Loving the World” http://www.escrivaworks.org/book/conversations-contents-8.htm Texts by Elisabeth Clement